BPLV-agenda

No events

Collectieve belangenbehartiging

Meest duidelijke resultaat van de collectieve belangenbehartiging is een verbeterde (arbeids-)positie van de groepen technische, administratieve en overige ondersteunende medewerkers. Een verbeterde arbeidspositie leidt tot grotere medewerkertevredenheid. Goed ingezette en uitonderhandelde collectieve afspraken dragen daar aan bij. Daarom is een professioneel opgezette CB/medezeggenschap-praktijk binnen de nieuwe belangenvereniging LVNL onontbeerlijk.     


GO, Georganiseerd overleg

Om als BPLV mee te onderhandelen in het Georganiseerd Overleg (GO) is aansluiting bij een centrale van overheidspersoneel vereist. De werkgroep heeft naar de mogelijkheden bij de verschillende centrales gekeken. Alleen de Ambtenaren Centrale (AC) met als vertegenwoordiger bij LVNL de VPRL bood mogelijkheden. De VPRL is daarom eind vorig jaar benaderd door de werkgroep BPLV met het verzoek de aansluiting van BPLV bij het AC te steunen. Met als duidelijkste blijk van ondersteuning het verzoek om als VPRL op te gaan in de BPLV. In december vorig jaar is daar door de algemene ledenvergadering van de VPRL voor de eerste keer mee ingestemd. Datzelfde is gebeurd tijdens de algemene ledenvergadering van de VPRL van het afgelopen voorjaar. Dat betekent dat de VPRL met ingang van 1 juli aanstaande opgaat in de BPLV, waardoor de BPLV de positie van de VPRL/Ambtenaren Centrale in het GO LVNL zal overnemen.

 

Ondernemingsraad LVNL

Naast het uitoefenen van invloed op de rechtspositie van leden en op de arbeidsvoorwaarden door middel van onderhandelingen in het GO , wordt er ook door de ondernemingsraad invloed uitgeoefend op basis van de Wet op de ondernemingsraden. De BPLV kan daarin participeren door mee te doen aan OR verkiezingen.


Weersverwachting
Schiphol Amsterdam Airport
Weeronline.nl - Meer weer in Schiphol Amsterdam Airportweeronline.nl Altijd jouw weer

BPLV is dé belangenorganisatie, specifiek voor en door medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies binnen LVNL. 

Snelle Links


 

Home

Vacatures

Over Ons

Disclaimer

Veelgestelde vragen

Privacy

Sectoren


  

Regio Unit

Procedures

Corporate Services

Strategy & Performance

Systems & Infrastructures

Sector HF & OSD